Övrigt, Page 3

Ungdomsläger i Göteborg

Den 5-6 Mars anordnar jag ett ungdomsläger i Göteborg från åldrarna 18-26 år och jag skulle vilja att ni informerar era medlemmar …

Bli medlem!

Bli medlem i Stamningsföreningen i Västra Götaland. Medlemsavgiften för år 2011 är 130 kr för enskild medlem och 180 kr för familjemedlem. …

Barnläger 2011

Vårens barn-föräldraläger blir på Wendelsbergs fhs i Göteborg 4-6 mars. Kostnad för en vuxen samt ett barn 1200 kr, inkl. kost, logi, …