Årsmöte den 24 mars

Årsmötet hålls söndagen den 24 mars kl 11.00 -12.15 i möteslokal Piggvaren på Quality Hotel Panorama, Eklandagatan 51-53 i Göteborg. Efter årsmötet slut så bjuder föreningen på brunch. Anmälan senast den 17 mars till Daniel Lindstrand på tel. 031-7094747 eller e-post: d.lindstrand@swipnet.se
För övrig information se vårutskicket nedan.
VårutskickGbg2013