Bli medlem!

Bli medlem i Stamningsföreningen i Västra Götaland. Medlemsavgiften för år 2011 är 130 kr för enskild medlem och 180 kr för familjemedlem. För det priset får du Stamningsförbundets tidning KommUNIKation och kan deltaga i föreningens alla aktiviteter gratis eller till subventionerat pris. Familjemedlemskap innebär att två personer har rösträtt på årsmötet.
Betala in medlemsavgiften till PlusGiro 72 57 59-8 och skriv namn och adress så skickar vi information till dig.