Föreläsning om Stamning hos barn – söndagen den 13 oktober

Lisa Bengtsson, leg. logoped, arbetar med vuxen- och barnstamning på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Tid: 14.00-ca 16.00 inkl. frågestund. Föreningen bjuder på fika. Plats:
Möteslokalen Kungen på våning 2 i Dalheimers hus på Slottsskogsgatan 12 i Majorna,
Göteborg.• Anmälan senast den 4 oktober till Sofia Johansson, mobiltelefon 0709-65 68 48 eller
e-post: sorkfia@yahoo.se.