Talgruppen

Talgruppens första möte den 21 februari blir i lokal SANNA på Dalheimers Hus, kl. 18:30.
Välkomna!