Stamning

Stamning, talstörning som gör att det ofta blir avbrott, såsom upprepningar, utdragningar och pauser, i talet. Ca 1% av alla vuxna stammar och det är vanligare (3-4 ggr) hos pojkar/män.

I Sverige finns mellan 60 000 och 80 000 stammande personer. Mängden stamning varierar från så lindrigt att det knappt märks till så allvarligt att stamningen är ett socialt funktionshinder.

Stamning kan orsaka talrädsla, ångest och dålig självkänsla hos den drabbade. Upplevelsen är dock mycket individuell och för många som stammar utgör inte stamningen något större problem.

Den stammande har ofta ett mycket typiskt och eget stamningsmönster som skiljer sig åt mellan olika individer.